Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Obchodzony Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma na celu przybliżenie tematyki autyzmu. Ten dzień ma zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem oraz ich rodziny.
Konkurs frazeologiczny dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim
25 marca br odbył się V Konkurs Mechaniczny w formie online, którego celem było rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy technicznej, rozwijanie zainteresowań mechaniką oraz stworzenie możliwości współzawodnictwa.
 
29-03-2021

This & That !

Język Szekspira to nie tylko 16 angielskich czasów, strona bierna czy stopniowanie przymiotników.
25 marca 2021 roku w naszej szkole w ramach projektu  "Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi" odbyły się stacjonarne warsztaty ekologiczne ze "Świata Przygód" na temat: Niska emisja gazów. Przyczyny niskiej emisji. Niska emisja w Polsce i na świecie.
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie niemieckojęzycznym pt. „MeineLieblingsspeise”.
W ramach projektu "Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi" odbyły się 17marca kolejne warsztaty ekologiczne ze „Świata Przygód” tym razem w formie online.
Obchodzony Światowy Dzień Mórz ma na celu uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności nie tylko rządów czy instytucji, ale także całej ludzkiej społeczności.
Nasi nauczyciele chętnie wykorzystują elementy arteterapii angażując młodzież w konkursy i projekty plastyczne, w wykonywanie opraw plastycznych różnych uroczystości oraz wykorzystując na zajęciach rewalidacji indywidualnej.
Mamy  to!
W dniu 13 marca 2021r. dobiegła końca I edycja szkolenia z zakresu programowania obrabiarek w ramach realizacji projektu: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”.

Kontakt

ul. Dmowskiego 38 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 22 15
fax 44 732 36 15
e-mail: zsp2@zsp2.piotrkow.pl
www.facebook.com/ZSP2Piotrkow

Czwartek 23 września 2021

Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr

Uwaga

Galerie