Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
1 Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września (wtorek)
2 Zebrania z rodzicami 3 września (czwartek)
3 Rada Pedagogiczna  14 września (poniedziałek)
4 Zebrania informacyjne dla rodziców  10 listopada (wtorek)
5 Rada klasyfikacyjna semestralna 17 grudnia (czwartek)
6 Zebrania  dla rodziców 18 grudnia (piątek)
7 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia-1 stycznia 
8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
-12 stycznia(wtorek) 21 r.
-11 stycznia (poniedziałek) 21 r.
- 13 stycznia - 19 lutego 21 r. 
9 Ferie zimowe 1 lutego-14 lutego
10 Zebrania informacyjne dla rodziców klas maturalnych 18 marca (czwartek)
11 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia
12 Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 20 kwietnia (wtorek)
13 Zakończenie zajęć  w klasach maturalnych 30 kwietnia (piątek)
14 Egzamin maturalny 
 • część pisemna
 • część ustna
 
-4 do 19 maja
-7 do 20 maja
15 Zebrania informacyjne dla rodziców pozostałych klas  13 maja (czwartek)
16 Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje  
17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
-22 czerwca (wtorek)
-21 czerwca (poniedziałek)
-23 czerwca-8 lipca
18 Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas 16 czerwca (środa)
19 Zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach 25 czerwca (piątek)
20 Rozdanie świadectw maturalnych  
21 Poprawkowe egzaminy  maturalne 
 • część pisemna
 • część ustna
 
-24 sierpnia (wtorek) godz. 9:00
-23 i 24 sierpnia
22 Poprawkowe egzaminy promocyjne 23 sierpnia (poniedziałek)
24 sierpnia (wtorek)
23 Rada Pedagogiczna 24 sierpnia (wtorek)
24 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dla Liceum i Technikum:
4 i 5 stycznia
4, 5, 6 i 7 maja
4 czerwca
Dla Branżowej Szkoły I stopnia:
4 i 5 stycznia
4, 5, 6 i 7 maja
25 Praktyki ciągłe klas III technikum 
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik teleinformatyk
czerwiec 2021