Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Łopusiewicz.
 • E-mail: zsp2@zsp2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 649 22 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38
 • E-mail: zsp2@zsp2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 649 22 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A/B (połączone łącznikiem)


Wejście główne do Szkoły jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej od strony ul. Romana Dmowskiego 38. Wyposażone jest w podwójne drzwi dwuskrzydłowe półprzeszklone. Do budynku prowadzą antypoślizgowe, wyposażone w bariery schody. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking dla pracowników. Przejście do holu jest przez wiatrołap. 
W holu po lewej stronie znajduje się Punkt Informacyjny – dyżurka, a na ścianie naprzeciwko dyżurki jest tablica informacyjna z czytelnymi oznakowaniami, m.in. dla osób niepełnosprawnych. Po przeciwległej stronie wejścia głównego znajduje się duże i przestronne wyjście na stronę boiska, przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Wyposażone w podwójne dwuskrzydłowe drzwi półprzeszklone, połączone wiatrołapem z kolejnymi takimi samymi drzwiami. Na wysokości dyżurki znajduje się łącznik pomiędzy budynkiem „A” i budynkiem „B”, dzięki któremu są one połączone w jedną bryłę architektoniczną. 
Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych znajdują się w części „B” budynku. Na parterze oraz na piętrze zlokalizowane są toalety dla osób niepełnosprawnych oraz winda, umożliwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych między piętrami. Sala gimnastyczna w części „A” również przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. 
W części „A” i „B” budynku na drzwiach każdego pomieszczenia  znajdują się czytelne tabliczki informacyjne z oznaczeniem numeru sali oraz jego przeznaczenia, czytelne dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze w obu połączonych budynkach są przestronne i posiadają antypoślizgową podłogę . W budynkach znajdują się pomieszczenia do pracy rewalidacyjnej wyposażone w stanowiska komputerowe, drukarki. Pomieszczenia są dobrze oświetlone, uwzględniając potrzeby osób słabowidzących, które uczą się w naszej szkole.
W budynkach znajdują się również odrębne gabinety psychologa i pedagoga szkolnego oraz pomieszczenie szkolnego doradcy zawodowego. 
Gabinet pielęgniarki i sala doradcy zawodowego posiada podjazd dla wózków.  


Budynek C


W budynku „C” wejście znajduje się na wprost frontowej ściany sali gimnastycznej  budynku „A/B”. Tutaj usytuowane są sale do zajęć rewalidacyjnych przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych. Pomieszczenia posiadają dobre oświetlenie naturalne i są wyposażone w stabilne meble.

Budynek D


W budynku „D” usytuowana jest siłownia. Wejście do siłowni znajduje się naprzeciw budynku „C” i wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe. Pomiędzy budynkiem „D” i „A/B” znajduje się zewnętrzna siłownia, wyposażona w urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.