Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

KONSULTACJE Z UCZNIAMI I RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019
Scenariusze do realizacji na godzinach wychowawczych.
DOKUMENTY DO POBRANIA W LINKACH PONIŻEJ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KIERUNKU SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ ORAZ ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 W PIOTRKOWIE TRYB.