Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 17 listopada 2016 r. odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie koncert z cyklu „AMOK” pod tytułem „Jesienne nastroje”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim od z górą pięćdziesięciu lat dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz do oczekiwań swoich uczniów i absolwentów. Wymownym tego przykładem jest współpraca z firmą SIMLOGIC., specjalizującą się w branży automatyki przemysłowej.