Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (środa)
2. Zebrania z rodzicami 8 września (środa)
3. Rada Pedagogiczna 14 września (wtorek)
4. Zebrania informacyjne dla rodziców 10 listopada (środa)
5. Rada klasyfikacyjna semestralna 16 grudnia (czwartek)
6. Zebrania  dla rodziców 17 grudnia (piątek)
7. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia-1 stycznia
8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
 
-11 stycznia(wtorek) 22 r.
-10 stycznia (poniedziałek) 22 r.
- 12 stycznia - 6 lutego 22r.
9. Ferie zimowe 14 lutego-27 lutego
10. Zebrania informacyjne dla rodziców klas maturalnych 17 marca (czwartek)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 14  kwietnia - 19 kwietnia
12. Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych 21 kwietnia (czwartek)
13. Zakończenie zajęć  w klasach maturalnych 29 kwietnia (piątek)
14. Egzamin maturalny
 • część pisemna
 • część ustna
 
-4 do 23 maja
-18 do 20 maja
15. Zebrania informacyjne dla rodziców pozostałych klas 12 maja (czwartek)
16. Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 7 kwietnia (czwartek)
17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
[formuła 2019]
 • etap pisemny
 • etap praktyczny kończący się dokumentacją
 • etap praktyczny
[formuła 2017 - poprawki]
 
 
-2 do 7 czerwca
-1 czerwca (poniedziałek)
-1do 19czerwca
-20 czerwca - 8 lipca
18. Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas 20 czerwca (poniedziałek)
19. Zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach 24 czerwca (piątek)
20. Rozdanie świadectw maturalnych 5 lipca (wtorek)
21. Poprawkowe egzaminy  maturalne
 • część pisemna
 
-23 sierpnia (wtorek) godz. 9:00
22. Poprawkowe egzaminy promocyjne 23 sierpnia (wtorek)
24 sierpnia (środa)
23. Rada Pedagogiczna 24 sierpnia (środa)
24. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dla Liceum i Technikum:
12 listopada (piątek);
7 stycznia (piątek);
2, 4, 5, 6 maja
(poniedziałek, środa, czwartek, piątek);
17 czerwca (piątek)
Dla Branżowej Szkoły I stopnia:
12 listopada (piątek);
7 stycznia (piątek);
2,4,5,6 maja
(poniedziałek, środa, czwartek, piątek)
25. Praktyki ciągłe klas III technikum
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik teleinformatyk
maj/ czerwiec 2022