Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =


Funkcjonujący w ramach Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych współpracuje z ZSP nr 2 od kilkunastu lat.
W ramach szerokiej współpracy IHiSM i ZSP nr 2 wspólnie organizowali konkursy wiedzy o Piotrkowie, skierowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykładowcy IHiSM gościli na terenie ZSP nr 2 z wykładami o różnej tematyce historycznej (od starożytności do XX wieku).
Uczniowie ZSP nr 2 brali udział w konkursach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio”, działające przy IHiSM.
Pracownicy ZSP nr 2 proszeni byli o konsultacje przy tworzeniu programów kształcenia – występowali w roli interesariuszy zewnętrznych.
Ważnym elementem współpracy była wspólna realizacja projektu grantowego „Piotrków Trybunalski – kolebka polskiej demokracji” pozyskanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2016”, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski.