Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

HARING POLSKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =Zajęcia w Akademii Haering Polska Sp.z o.o.

Od listopada 2016r. uczniowie klas technikum kształcących się w zawodzie technik mechanik na podbudowie kwalifikacji M.17 oraz M.19 i zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach operator obrabiarek skrawających oraz mechanik monter maszyn i urządzeń rozpoczęli uczestnictwo w bezpłatnych kursach (szkoleniach) z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz z projektowania w CAD.
W szkoleniu grupy CNC jak i grupy CAD uczestniczy również nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Mariusz Sobański, który dba o bezpieczeństwo naszych uczniów.

Kurs CNC:

Zajęcia przebiegają dynamicznie, uczestnicy wykonują na symulatorach podprogramy dla konkretnych detali na podstawie dostarczonych rysunków, ponadto mają możliwość przeprowadzenia symulacji czy dany podprogram został napisany poprawnie. Dodatkowym atutem jest fakt, że uczniowie ćwiczą również znajomość języka niemieckiego, gdyż symulator jest zaprogramowany w tym języku.
Po ukończeniu kursu na uczestników czeka egzamin, który sprawdzi nabyte umiejętności.
 

Kurs CAD:

Projektowanie w CAD zostało poprzedzone trzema zajęciami przypominającymi zasady stosowane w rysunku technicznym. Szczególnie skupiono się na zasadach wykonywania rzutów prostokątnych, rysowania widoków, przekrojów,  zasadach wymiarowania, tolerancji kształtu i położenia. Zajęcia te prowadzone były z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, uczestnicy wykonywali również ćwiczenia na przygotowanych formatkach metodą tradycyjną.
Po przypomnieniu zasad rysunku technicznego uczniowie rozpoczęli naukę projektowania w CAD w oparciu o oprogramowanie DraftSight wykorzystywane w Akademii Hearinga na potrzeby szkolenia uczniów.
Omówiona została filozofia pracy z programem DraftSight, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. Ponadto omówione zostały zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawami wykonywania rysunku w tym programie. Poznali w jaki sposób wykorzystuje się dodatkowe funkcje tj. funkcję lustro, czy szyku, które znacznie przyspieszają proces rysowania.
Ponadto, w ramach tych zajęć  uczniowie wykonywali proste rysunki wykonawcze, podstawowych części maszyn takich jak wałek, tuleja, sworzeń.
Po ukończeniu kursu na uczestników czeka egzamin, który sprawdzi nabyte umiejętności.