Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
19 czerwca 2017 r. Dyrektor Szkoły Pani Lidia Łopusiewicz, w imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pan Marcin Knapiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej podpisali porozumienie o współpracy obu placówek oświatowych.
Mając na uwadze rozwój odlewnictwa a także stworzenie młodzieży możliwości poszerzenia wiedzy technicznej w zawartym porozumieniu ujęto następujące cele:
- promocja zawodów związanych z odlewnictwem;
- udostepnienie materiałów promocyjnych;
- popularyzacja nowoczesnych rozwiązań technicznych poprzez organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, pokazów;
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i Wydziału;
- współpraca w realizowanych przez Szkołę i Wydział projektach edukacyjnych;
- organizacja konkursów o tematyce odlewniczej;
- udział w ewaluacji i opiniowaniu programów kształcenia;
- organizowanie szkoleń i spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry pedagogicznej.
Do tej pory w ramach współpracy uczniowie klas: III b oraz III d technikum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych na terenie Politechniki Częstochowskiej. 
Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej brali udział w organizowanym przez szkołę II Pikniku Naukowo - Technicznym Explorer.

Wizyta naszych uczniów oraz Przedstawicieli Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów na Politechnice Częstochowskiej

W dniu 12.01.2017r. odbyła się wizyta uczniów klas III Tb,c i III Td oraz Przedstawicieli Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Uczniowie podczas pobytu na Politechnice Częstochowskiej mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych m.in. z:
- Technologii odlewniczych – pokaz przeprowadzony przez dr inż. Macieja Nadolskiego,  formowania na fałszywce, wykonanie procesu odlewania;
- Mikroskop sił atomowych – pokaz przeprowadzony przez dr inż. Pawła Wieczorka, obserwacje struktur materiałów.
- Walcownie – pokaz przeprowadzony przez dr inż. Piotra Szotę, procesu walcowania aluminium na walcarce duo z uwzględnieniem wpływu gniotu na długość materiału.
- Współczesna diagnostyka okulistyczna i optometrystyczna – pokaz przeprowadzony przez dr Marcina Dośpiała sprzętu, zasad obsługi wykorzystywanego na Katedrze Fizyki.
- Lewitacyjne topienie metali - pokaz przeprowadzony przez dr inż. Artura Hutnego, sposobu topienia kawałka Al za pomocą indukcyjnego topienia lewitacyjnego.   
Następnie uczniowie wysłuchali prezentacji ta temat: „Kształtujemy Twój sukces” prowadzoną przez pana Dyrektora Personalnego Adama Klyszcza z Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. wraz z przedstawicielem jednego z Zakładów Odlewniczych Pioma - Odlewnia S.A. panem Bogumiłem Predoniem.
Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Joanna Adaszek, Mariusz Sobański oraz Bartłomiej Puławski.

Strona internetowa Wydziału