Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim jest szkołą o bogatych tradycjach kształcenia technicznego i zawodowego. Na kolejnym etapie swojej działalności edukacyjnej szkoła pozyskała interesującego partnera: firmę MBL Poland Sp. z o.o., znaną jako wiodący dostawca standardowych i zindywidualizowanych rozwiązań dla branży rehabilitacyjnej.