Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Pedagog szkolny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

mgr Michał Zielonka


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:    
 
poniedziałek 11:00 -13:30
wtorek 10:00 – 13:30
środa 10:00- 13:30
czwartek

9:05 – 12:35
 
piątek 9:05 – 13:30

 

tel: (44) 649 22 15 / 732 36 15
       NR WEWN.  42

Zadaniem pedagoga jest wspieranie uczniów i ich rodziców; we współpracy z wychowawcami klas i Dyrekcją szkoły pomaga im rozwiązywać trudności.
Ponadto realizuje zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, warsztaty integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne dotyczące asertywności, i komunikacji interpersonalnej oraz programy: ,,NOE’’, ,,Wybierz życie – pierwszy krok”, ARS-JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ,,Stres pod kontrolą’’ i inne.
Współpracuje z instytucjami pomocowymi, m in. Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, Komendą Miejską Policji, Sądem Rodzinnym i Sądem dla Nieletnich.

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża ściśle współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK. Członkowie i wolontariusze uczestniczą w wielu akcjach – takich jak ,,Pomoc dla powodzian’’, ,,Wyprawka dla Żaka’’, „Czerwonokrzyska Gwiazdka’’, „Wielkanoc z PCK”. Działa także w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. W szkole prowadzone są prelekcje na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i akcje Honorowego Dawstwa Krwi.