Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Od wielu lat nasza szkoła prowadzi ożywioną współpracę z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, którego siedziba znajduje się w renesansowym pałacu wieżowym pochodzącym z XVI w.

Edukacyjna znajomość oraz współpraca rozpoczęła się w roku szkolnym 2007/2008 i polegała na przeprowadzeniu przez pracowników merytorycznych muzeum raz w miesiącu lekcji muzealnej w siedzibie naszej szkoły.
Spotkania te pozwoliły uzupełnić i poszerzyć wiedzę uczniów na temat Piotrkowa Trybunalskiego, regionu piotrkowskiego, historii miasta i wybitnych postaci, które zapisały się w bogatej przeszłości naszego grodu.
Zmiana formy egzaminu maturalnego z języka polskiego spowodowała poszerzenie oferty edukacyjnej muzeum, szczególnie w zakresie znajomości interpretacji dzieł sztuki i kultury.
Spotkania te pozwoliły uzupełnić i poszerzyć wiedzę uczniów na temat historii sztuki, technik plastycznych, motywów w malarstwie polskim i europejskim, stylów w architekturze, wybitnych postaci ze świata sztuki, plakatu jako alternatywnej formy wyrazu, łączenia wytworu artystycznego z tekstem literackim, korespondencji sztuki i literatury w odniesieniu do epoki, rozpoznawania cech charakterystycznych epoki i stylu w dziele artystycznym.
Dzięki zajęciom prowadzonym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pracownicy Muzeum mogli w nietypowy sposób zaprezentować swoją wiedzę młodemu odbiorcy.
Kolejnym elementem scalającym naszą współpracę był udział pracownika muzeum, archeologa i historyka, w pierwszym Pikniku Nauki i Techniki EXPLORER, organizowanym na terenie naszej szkoły.