Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

KLASA INTEGRACYJNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 powstały klasy integracyjne,
w których może się  uczyć młodzież  niepełnosprawna.

List do Rodziców


Są to uczniowie:

– słabowidzący
– słabosłyszący
– z trudnościami w poruszaniu się
– z autyzmem i zespołem Aspergera.

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimMłodzież uczy się w klasach mało licznych, w których pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: wychowawca oraz nauczyciel wspomagający z odpowiednim przygotowaniem. Uczniowie klas integracyjnych zdobywają umiejętności przydatne w życiu codziennym:

– samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
– samodzielność podejmowania decyzji
– branie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny
– poszanowanie różnic i odmienności
– rozwijanie  umiejętności i  zainteresowań
– możliwość przygotowania do matury.

Ponadto  mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

– rewalidacyjnych
– dydaktyczno – wyrównawczych
– indywidualnych konsultacjach z nauczycielami
– kołach zainteresowań.

Ukończenie szkoły umożliwia zdobycie matury oraz kontynuację nauki w szkole policealnej lub na studiach.

W sytuacji trudnej wsparcia udziela pedagog szkolny.

Uczniowie pracują według specjalnie przygotowanych  planów pracy
dydaktycznej i terapeutycznej, które są zgodne z podstawą programową.
Miła i niestresująca atmosfera pozwala pracować na miarę indywidualnych możliwości.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem: (44) 649 22 15 (wewn.: 40)

Załączniki artykułu

List do Rodziców (pdf) 0.05mb, (pobrań: 443)