Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 od 2011 roku realizujemy edukację włączającą, co ułatwia naukę młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Są to uczniowie:

– słabowidzący
– słabosłyszący
– z trudnościami w poruszaniu się
– z autyzmem i zespołem Aspergera.
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimMłodzież uczy się w klasach, w których pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: wychowawca oraz nauczyciel wspomagający z odpowiednim przygotowaniem. Uczniowie tych klas zdobywają umiejętności przydatne w życiu codziennym:

– samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
– samodzielność podejmowania decyzji
– branie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny
– poszanowanie różnic i odmienności
– rozwijanie  umiejętności i  zainteresowań
– możliwość przygotowania do matury.

Ponadto  mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

– rewalidacyjnych
– dydaktyczno – wyrównawczych
– indywidualnych konsultacjach z nauczycielami
– kołach zainteresowań.

Ukończenie szkoły umożliwia zdobycie matury oraz kontynuację nauki w szkole policealnej lub na studiach.

W sytuacji trudnej wsparcia udzielają pedagog i psycholog szkolny.

Uczniowie pracują według specjalnie przygotowanych  planów pracy.
dydaktycznej i terapeutycznej, które są zgodne z podstawą programową.
Przyjazna i życzliwa atmosfera pozwala pracować na miarę własnych możliwości.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem: (44) 649 22 15 (wewn.: 40)

Załączniki artykułu

List do Rodzicow (pdf) 0.20mb, (pobrań: 45)