Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

BRANŻOWA SZKOŁA I-STOPNIA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
 

operator obrabiarek skrawających

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY MBL 

Jest to zawód łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Obsługuje on i nadzoruje wszelkiego typu obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiane numerycznie. Operator obrabiarek skrawających może znaleźć zatrudnienie w przemyśle metalowym, działach produkcyjnych, napraw-czych, narzędziowniach itp. Może też być zatrudniony na stanowisku brygadzisty, brakarza, rozdzielcy robót itp.

MBL POLSKA / ZAMET INDUSTRY S.A. /  zapewniają zatrudnienie absolwentom tego zawodu.
 

 

ślusarz

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY  PLASIMET S.J. I PIOMA ODLEWNIA

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Nauczysz się:
• wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami
  obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
• wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;

• naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
• wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową (ślusarstwo artystyczne).
 

SYSTEM DUALNY: Zajęcia ogólne i teoretyczne zawodowe mają miejsce w szkole, a zajęcia praktyczne i praktyki w zakładach pracy, z którymi szkoła współpracuje (są to: MBL-POLAND sp. z o.o., PGO S.A.; Pio-Zer, Reac, Peugeot Porczyński i S-ka, ASO Volkswagen, Pioma Odlewnia). System dualny poprawia jakość kształcenia i dopasowanie kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb pracodawców. Kształcenie w tym systemie pozwala oprócz uzyskania formalnych kwalifikacji w zawodzie zdobyć praktyczne umiejętności i daje fakultatywną możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej


1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły
w przypadku zawieszenia przez organprowadzący  naboru elektronicznego.

2. Zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty
na dany rok szkolny oraz w szkolnym regulaminie rekrutacji.

Jako szkoła współpracujemy z takimi firmami jak: Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Zamet Industry Sp. z o.o., Pioma Serwis MAN Piotrków Trybunalski, Autoryzowany Dealer VW Zimny Auto Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie nasi uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz znajdują zatrudnienie.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając od drugiej klasy, a następnie po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji w szkole lub na kursach, mogą uzyskać tytuł technika w danym lub innym zawodzie.
 

 

Załączniki artykułu

wniosek23-24 (pdf) 0.53mb, (pobrań: 2)