Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Erasmus+ W NASZEJ SZKOLE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Erasmus+
Nauka w piotrkowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 polega nie tylko na wyposażaniu w wiedzę i umiejętności merytoryczne, ale także na rozwijaniu pasji, zainteresowań i kompetencji, które w przyszłosci pomogą odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale również w rozmaitych aspektach życia społecznego. Z tą intencją kadra i uczniowie angażują się w rozmaite projekty, programy i przedsięwzięcia o zasiegu loklanym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kolejnym z nich jest Erasmus+, finansowany przez Unię Europejską.
 
Projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim”, realizowany w ramach programu Erasmus+, obejmuje mobilność młodzieży w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Pomogą w tym zagraniczni partnerzy:
 – International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsabiblidad Limitada – hiszpańskie centrum szkoleniowe z olbrzymim doświadczeniem w rozwijaniu i koordynowaniu projektów europejskich;
 – Uniser Societa Cooperativa ONLUS – włoska spółdzielnia społeczna typu not-for-profit,  umożliwiająca młodym ludziom udział w projektach dotyczących mobilności i szkoleń w ramach europejskiej polityki edukacyjnej dla zwiększenia kompetencji zawodowych i społeczno-kulturowych.
Na realizację tego projektu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała szkole 150 tys. €.
 
powrót