Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs na poster

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
_WFOS_nowe_color_skrocone
„Sposoby ochrony zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe”
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał dofinansowanie na Program Edukacji Ekologicznej „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska”.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
Najważniejsze informacje:

Konkurs polega na wykonaniu posteru/ plakatu na temat „Sposoby ochrony zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe”


Wytyczne do wykonania posteru:
1. Praca musi być wykonana w jednym z wymienionych formatów: A3 (420x297 mm), A2 (594x420 mm), A1 (841 x594 mm), A0 (1 189 x841 mm).
2. Praca powinna byś wykonana na brystolu w wyżej wymienionym formacie.
3. Na brystolu można naklejać wydrukowane elementy, pisać pismem ręcznym (czytelnie), rysować, szkicować itp.
4. Tytuł posteru należy umieścić w widocznym miejscu na pierwszej stronie.
5. Praca może być wykonana w całości w wersji elektronicznej, ale później należy ją wydrukować.
6. Jeśli korzystamy z zewnętrznych materiałów (strony internetowe, zdjęcia zrobione przez inne osoby, artykuły, książki itp.) po drugiej stronie posteru należy wypisać źródła, z których korzystaliśmy.
7. Podpisy prac winny być zrobione komputerowo i naklejone z tyłu posteru.
8. W podpisie należy uwzględnić: Imię i nazwisko, Klasę, Tytuł pracy

Zagadnienia pomocne podczas wykonywania posteru (przykładowe):
a) Obszary koncentracji produkcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Piotrkowie Trybunalskim (należy wykonać mapy, zdjęcia, rysunki, niezbędne podpisy itp.)
b) Obszary koncentracji produkcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Twojej okolicy (należy wykonać mapy, zdjęcia, rysunki, niezbędne podpisy itp.)
c) Zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów do środowiska przyrodniczego w Twojej okolicy (przykłady firm – bez nazw własnych tylko rodzaj działalności, przykłady indywidualne, mapy, zdjęcia, szkice, schematy itp.)
d) Zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla zdrowia człowieka w Twojej okolicy (przykłady firm – bez nazw własnych tylko rodzaj działalności, przykłady indywidualne, mapy, zdjęcia, szkice, schematy itp.)
e) Sposoby ochrony zdrowia człowieka przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi stosowane w przedsiębiorstwach, indywidualnych gospodarstwach domowych, programy gminne/ powiatowe/ wojewódzkie w Twojej okolicy (mapy, zdjęcia, schematy, krótkie opisy itp.)
f) Sposoby ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi stosowane w przedsiębiorstwach, indywidualnych gospodarstwach domowych, programy gminne/ powiatowe/ wojewódzkie w Twojej okolicy (mapy, zdjęcia, schematy, krótkie opisy itp.)

Udział w konkursie biorą zespoły składające się z 6 osób.
1. Prace należy składać do pracowni B15, B46, B47.
2. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (sprzęt sportowo – turystyczny).
3. Nagrody otrzymują wszystkie osoby w grupie.

Termin dostarczenia wykonanej pracy: 25 stycznia 2018

Więcej informacji znajduje się w regulaminie lub zapraszamy do kontaktu z p. H. Olczyk (B15), I. Makowską (B47)

Załączniki artykułu

Regulamin konkursu na poster na temat (pdf) 0.31mb, (Pobrań: 65)
powrót