Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
I
W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jaką jest stypendium szkolne. 
Wniosek może złożyć również dyrektor szkoły.
Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego. 
Również rodzice uczniów i pełnoletni uczniowie - obywatele Ukrainy mogą starać się o stypendia i zasiłki szkolne na podst. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.). 
Pomoc ta przyznawana jest na podstawie „Regulaminu" uchwalonego przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Uchwała LIX/736/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.). 
Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów. 
Uchwałą nr XXVJII/379/16 Rada Miasta upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej. 
Przekazuję w załączeniu wzór wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego z dołączonymi stosownymi informacjami - które stanowią integralna część wniosku - z prośbą o wsparcie i upowszechnienie wzorów 􀀙niosków wśród uczniów i ich rodziców.
Wnioski należy składać przez zainteresowanych w tea·minie od 1 do 15 września 2022 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a (parter, sala nr 6). Informacje: tel. 44 732 57 48.

Załączniki artykułu

Informacja sypendia i zasiłki szkolne (pdf) 0.00mb, (Pobrań: 0)
WNIOSEK 2022-2023 (pdf) 0.29mb, (Pobrań: 55)
wyprawka-szkolna (png) 0.31mb, (Pobrań: 60)
powrót