Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, który obchodzimy 14 czerwca, zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym: „DAR SERCA- DAR KRWI”.
Światowy Dzień Krwiodawcy to wyjątkowy dzień w kalendarzu dedykowany dawcom krwi obchodzony corocznie 14 czerwca w dzień urodzin  Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Głównym założeniem w tym wyjątkowym dniu jest podziękowanie krwiodawcom, którzy oddając krew, codziennie ratują innym życie, jak również przekonanie społeczeństwa do systematycznego oddawania krwi.

Informacje o konkursie plastycznym”DAR SERCA- DAR KRWI”
1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ZSP Nr 2 Piotrkowie Trybunalskim.
2.    Celem konkursu jest propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa,  kształtowanie postawy poszanowania dla ludzkiego życia i zdrowia oraz  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.
3.    Zadaniem konkursu jest przygotowanie plakatu prezentującego  ideę Honorowego Oddawania Krwi (wykonanego dowolną techniką, w formacie A-3 lub A-2 )
4.    Przygotowaną pracę należy na odwrocie podpisać drukowanymi literami imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę do której uczeń  uczęszcza.
5.    Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość w podejściu do tematu,  poziom artystyczny i estetyka wykonania pracy.
6.    Prace należy dostarczyć do pani Anetty Wodarczyk (sala A-39) lub pani Renaty Purgał (sala B-46) w terminie do 7 czerwca 2022 roku.
7.    Dla autorów trzech najlepiej ocenionych prac przewidziane są drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
8.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2022 roku.


 


 
powrót