Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Śpieszmy się pomagać!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
11 grudnia 2019 r. Szkolny Klub Wolontariatu w ramach corocznie obchodzonego Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wystawił inscenizację pt. „Śpieszmy się pomagać!”. Spotkanie było okazją do zaprezentowania naszych charytatywnych działań, podzieleniu się wrażeniami oraz zachęceniu innych do włączenia się w działalność Klubu. Celem przedsięwzięcia było także podziękowanie uczniom, którzy jako wolontariusze wykonują pracę na rzecz drugiego człowieka.
Obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszej szkole towarzyszyła zbiórka datków finansowych na działalność dobroczynną Szkolnego Klubu Wolontariatu związaną z jego współpracą z takimi placówkami, jak: Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne „SZANSA”, Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk” i inne. Każdy darczyńca dostawał pamiątkową naklejkę – serce z napisem „Dobro powraca…”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom: dyrekcji, nauczycielom, uczniom za udział w spotkaniu, a także ich ofiarność.
powrót