Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Info
W roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jaką jest stypendium szkolne .
Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.
Pomoc ta przyznawana jest na podstawie „Regulaminu " uchwalonego przez Radę Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (U chwała LIX/736/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.).
Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.
Uchwałą nr XXV III /37 9 / 16 Rada Miasta upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
Wnioski należy składać przez zainteresowanych w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomoc Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16 a (parter) tel. 44 732 57 48
 

Załączniki artykułu

WNIOSEK 2021-2022 (pdf) 0.28mb, (Pobrań: 49)
powrót