Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Warsztaty ekologiczne "Woda niezbędna do życia"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
11 maja 2021 roku w naszej szkole odbyły w ramach projektu  "Edukacja ekologiczna - Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej " odbyły się stacjonarne warsztaty ekologiczne ze "Świata Przygód" .
 
Zajęcia były przeprowadzone w formie online dla uczniów z następujących klas: 2bLO, 2gLO, 2Tf, 1aLO, 2Tb
Zostały przedstawione i omówione zasoby wody.

Uczniowie poznali przykłady zużywania wody w produkcji spożywczej i przemysłowej. Zapoznali się, z jakością wody z kranu i powodami, dla których warto stosować wodę z kranu do picia. Poznali wpływ ścieków na zasoby wodne.
Na podsumowanie warsztatów uczniowie brali udział w quizie.

"Życie w wodzie i nad wodą”.
14 maja w ramach projektu odbyły się warsztaty w formie, online dla uczniów z następujących klas: 2Tb, 2gLO, 2Ta, 2eLO, 2cLO
Uczniowie poznali wpływ zanieczyszczenia powietrza na oceany, topnienie lodowców, zaburzenia w obrębie gatunków morskich blaknięcie raf koralowych. Poznali zjawisko dezoksydacji i znaczenie alg dla środowiska morskiego. Tempo wymierania gatunków jest obecnie 100 razy szybsze niż naturalne to powoduje zanik bioróżnorodności.
powrót