Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Dnia 10.06.2021 r. odbyła się wycieczka szkolna do Ojcowskiego Parku Narodowego. W wyjeździe brali udział uczniowie z klasy 2Lc i 1Tb. Była to wycieczka sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu ekologicznego „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi".
     
 
Celem wycieczki oprócz przybliżenia piękna krajobrazu Doliny Prądnika, bogatej w liczne gatunki flory, fauny a także wapienne skały  budujące obszar parku , powstałe na dnie dawnego morza ze szkieletów organizmów. Celem wycieczki było umożliwienie uczniom poznanie środowiska rzeki i potoków a także uwrażliwić uczniów na potrzebę ochrony środowiska.

Opiekunowie wycieczki:
A. Krawczyk
I. Makowska
H. Olczyk

powrót