Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

WYPRAWKA SZKOLNA 2021-2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 8 WRZEŚNIA

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1słabowidzący,
niesłyszący,
słabosłyszący,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
d) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
e) klas I i II pięcioletniego technikum,
f) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
g) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodachprzysługuje uczniom uczęszczającym do:
a) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II pięcioletniego technikum,
d) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Kwota dofinansowania dla Liceum  Ogólnokształcącego i Technikum  - 445 zł  dla Szkoły Branżowej I- stopnia - 390 zł

Wnioski (wraz z imiennymi fakturami ) o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do pedagoga szkolnego w terminie do 8 września 2021 r.

Załączniki artykułu

wniosek-wyprawka-2021 (pdf) 0.07mb, (Pobrań: 102)
powrót