Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

12-07-2021

Pioma na Węgrzech

51 uczniów naszej szkoły przebywa w Budapeszcie w ramach programu Erasmus.
Pokoje zagadek to nie tylko popularna forma spędzania wolnego czasu lecz również i metoda poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności uczniów.
Z przyjemnością informujemy o zakończeniu realizacji zadania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim".
Z przyjemnością informujemy o zakończeniu realizacji zadań w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. " Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi ", realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
8 czerwca 2021 roku odbył się konkurs z zakresu wiedzy ekologicznej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego w nasze szkole. Do konkursu przystąpiło 14 zespołów trzyosobowych. Test składał się z pytań dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej.

 
18 czerwca 2021 roku Uczniowie klasy 2c LO uczestniczyli w zajęciach terenowych w ogrodzie botanicznym. Tematem zajęć był „Przegląd wybranych rodzin roślin okrytonasiennych”.
VII grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu w zakresie programowania obrabiarek CNC.
 
W dniu 22.06.2021 uczniowie klasy 2c LO i 2a LO uczestniczyli w Escape Room , którego tematyka dotyczyła praw dziecka, praw kobiet i dziewcząt. Uczniowie rozwiązując poszczególne zagadki zapoznawali się z sylwetkami i działalnością sławnych kobiet z całego świata na przestrzeni dziejów oraz ich wkładem w propagowanie i wdrażanie idei równego , godnego  traktowania kobiet i mężczyzn.
Pięcioro naszych uczniów znalazło się wśród najlepszych uczniów i absolwentów w naszym mieście i zostało nagrodzonych przez prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka.

Kontakt

ul. Dmowskiego 38 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 22 15
fax 44 732 36 15
e-mail: zsp2@zsp2.piotrkow.pl
www.facebook.com/ZSP2Piotrkow

Czwartek 23 września 2021

Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr

Uwaga

Galerie